Sprint 2 en we hebben een logo

Sprint 2 Agile Apeldoorn heeft logo

In de blog van Sprint 1 gaven we al aan dat we het bouwen van deze website op een Agile manier aanpakken. De eerste Sprint heeft een MVP opgeleverd: een website waarop je kunt aanmelden voor de volgende Gilde Sessie. In dit artikel kijken we terug op Sprint 2 en wat dat heeft opgeleverd.

Sprint 2 met Sprintwisseldag

Het hele scrumteam (Martijn en Paul) is samengekomen voor de zogenaamde Sprintwisseldag. Achtereenvolgens hebben we de Sprint Review, Retrospective en Planning gedaan. We merken dat het ons niet hindert dat we dubbele petten ophebben: van zowel Product Owner, Development Team als Scrum Master. Daarentegen vinden we het wél lastig als Product Owner om prioriteiten te bepalen en alle stakeholders hierin mee te nemen. Een mooie learning voor ons bij de invulling van deze rol!

Sprint Review

Vanwege het onpraktische karakter hebben we geen echte Review gegeven waarbij we stakeholders hebben uitgenodigd. Daarentegen hebben we wel op meerdere manieren om feedback gevraagd. De feedback die we hebben ontvangen, was positief en kwam via het aanmeldformulier en onze LinkedIn groep:
• “Goed bezig, ik heb me via de website snel en makkelijk kunnen aanmelden.
• “Lekker bezig. Ga zo door.
• “Super dat jullie dit organiseren.
Als je nog meer opmerkingen of ideeën hebt, laat het ons weten. Jullie feedback wordt erg gewaardeerd!

Sprint Retrospective

Nu de tweede Sprint is afgerond, hebben we onze samenwerking besproken in de Retrospective. Daarbij hebben we zaken benoemd die goed liepen en we graag willen behouden. Daarnaast heeft dit een aantal verbeterpunten opgeleverd:

 1. Stip op de horizon bepalen
  We merken in het maken van beslissingen dat een stip op de horizon, in de vorm van een uitgeschreven productvisie, mist. Om die reden gaan we hiermee aan de slag in de komende Sprint.
 2. WordPress skills verbeteren
  Paul heeft al een eigen website gemaakt met WordPress. Martijn is nog niet zo bekwaam in het plaatsen van blogs en pagina’s. Dat wilden we in de volgende Sprint verbeteren door daar meer ervaring mee op te doen.
 3. Sprint Goal benoemen
  Voor de eerste Sprint hadden we wel een specifiek doel, maar dat was nog niet als Sprint Goal geformuleerd.
 4. Sprint Backlog optimaliseren
  Tijdens de Sprint hebben we ook werk gedaan dat niet op onze Sprint Backlog stond. Prima om dan werk van de Product Backlog te doen, alleen hadden we meer aandacht kunnen geven aan (het samenstellen van) de Sprint Backlog.
 5. Beter inschatten wat we in een Sprint aankunnen
  In het verlengde daarvan, kon onze Sprint Planning beter. Het extra werk dat we hebben opgenomen is gelukkig niet ten koste gegaan van het werk in de Sprint Backlog. Blijkbaar konden we meer aan dan dat we van tevoren hadden ingeschat. Het is dus een verbeterpunt om dit beter in te schatten.
 6. Alle SEO-lichten op groen zetten
  Om onze website goed vindbaar te krijgen, moeten we zorgen voor goede SEO-scores. Alle afbeeldingen, berichten én pagina’s moeten op groen. Dat bereiken we onder meer met hulp van de plugin Yoast SEO.

WordPress is het meest gebruikte contentmanagementsysteem: een opensource software om eenvoudig en gratis websites te maken.

De term SEO staat voor ‘Search Engine Optimization’, in gewoon Nederlands ‘zoekmachine optimalisatie’. SEO is een verzameling van technieken gericht op het optimaliseren en verbeteren van je website voor de vindbaarheid in zoekmachines zoals Google.

Een aantal punten dat wél goed ging de afgelopen Sprint:

 1. De werking van onze Backlogs in Trello
  Het werkt prettig om een Product- én Sprint Backlog in deze tool te hebben. Hierdoor kunnen we ideeën voor later kwijt én focus aanbrengen op wat we in de komende weken oppakken. Daarbij geeft het overzicht om ook Epics met gekleurde labels te gebruiken en een taakverdeling door teamleden toe te wijzen aan kaarten/user stories. Tot slot werken de drie kolommen “To do”, “Doing” en “Done” ook goed om de voortgang van de Sprint te zien.
 2. Onderlinge samenwerking en communicatie
  Het Development Team zit niet dedicated bij elkaar op de werkvloer. Een Daily Scrum maakt dan ook geen onderdeel uit van onze dagelijkse communicatie en afstemming. Toch hebben we goed samengewerkt door de eerdergenoemde taakverdeling bij de Sprint Planning. Daarnaast hebben we regelmatig contact via WhatsApp en ook dat werkte voor ons prettig.
 3. Refinement is regelmatig proces
  Zoals het hoort is dit geen vast Scrum Event, maar een continu proces. Tijdens de Sprint hebben we regelmatig nieuwe Backlog Items toegevoegd en van details voorzien. Hierdoor konden we een soepelere Sprint Planning hebben.
 4. Doel van de Sprint gehaald
  Hoewel we het niet als Sprint Goal hadden benoemd, is het doel van Sprint 1 om een MVP-website op te leveren wél gelukt! Sterker nog: álle taken die we voor deze Sprint hadden bedacht en ingepland, zijn afgerond. Sterker nog: we hebben zelfs nog meer gedaan en daar zit weer het verbeterpunt van beter plannen in.
 5. Eerste aanmeldingen voor volgende Gilde Sessie
  Het overkoepelende doel waarmee we deze website zijn gestart, heeft zijn vruchten al afgeworpen. De eerste aanmeldingen voor Gilde Sessie 5 zijn namelijk via de website binnengekomen! Op het moment van publiceren staat het aantal aanmeldingen op acht. Aanmelden kan nog steeds!

Met Trello kun je beter samenwerken met een team. Met de borden, lijsten en kaarten houd je overzicht van alle werkzaamheden. Trello helpt jouw team om georganiseerd te blijven.

Sprint Planning

Het was wederom moeilijk kiezen wat we in deze Sprint gingen opnemen, want we willen zoveel doen. Doordat onze tijd beperkt is, moeten we wel keuzes maken. Wat doen we nu en wat kan later? Daarvoor moesten we even onze Product Owner-pet opzetten. Uiteindelijk zijn we tot een goedgevulde tweede Sprint gekomen, mét Sprint Goal.

Sprint 2 mét Sprint Goal

In de tweede Sprint wilden we vier blogs publiceren. De blogs van de eerste drie Gilde Sessies en deze blog over Sprint 2. Daarnaast hebben we twee nieuwe pagina’s toegevoegd, namelijk “Gilde Sessies” en “Over ons“. Verder stonden er een aantal bugs/quick wins op de Sprint Backlog en onder meer het ontwerpen van een logo en icoon. Dat heeft ertoe geleid dat we het volgende Sprint Goal hebben gedefinieerd: “Boost in content en identiteit“.

Logo Agile Apeldoorn

De A staat voor zowel Agile als Apeldoorn. De O’s zijn herkenbaar als de flow zoals in Scrum. Daarnaast staan de vier “groter dan tekens” voor het Agile Manifesto. Naast dit logo hebben we ook een icoon dat zichtbaar is in het tabblad. Hier zijn alleen deze kenmerkende onderdelen opgenomen. Wat vinden jullie van ons logo?

Agile Apeldoorn

Reageren