Productvisie bepalen met een Product Vision Board

Productvisie: waarheen leidt de weg?

Zoals we aan het eind van Sprint 2 hebben geconstateerd, misten we een duidelijk geformuleerde productvisie. Je wilt toch weten welke keuzes je waarom maakt en dat ergens aan kunnen spiegelen, want deze visie vertegenwoordig je als Product Owner. Ter lering en vermaak is dan ook deze blog geschreven, waarin we je meenemen in de middag waarop deze Product Owners onze productvisie beschreven hebben. Zo bepaalden we de productvisie met een Product Vision Board.

Productvisie: waarheen leidt de weg?

Om onze productvisie helder te kunnen weergeven, gebruikten wij het Product Vision Board (extended) van Romanpichler, zoals hieronder staat weergegeven. Het mooie aan dit template is, dat het een groot aantal vragen bevat om de Product Owner aan het werk te zetten. Daarnaast bevat het voldoende aspecten van een product om een compleet beeld te schetsen, wat er tevens voor zorgt dat er niets wordt vergeten. Dit leidde tot voldoende (vruchtbare) discussies, wat ons absoluut heeft geholpen onze visie helder te krijgen.

Een template om de productvisie te beschrijven

Blijf vragen stellen

Het is heel verleidelijk om, bij het invullen van een productvisie, snel over bepaalde vragen heen te stappen. Om een voorbeeld te noemen, de vraag “wat is het doel voor het maken van het product”, kun je in het geval van Agile Apeldoorn kort beantwoorden, door op te schrijven dat we kennis willen delen met andere Scrum Masters over Agile.

Wij ondervonden echter tot ons plezier, dat het loont om deze vragen te blijven onderzoeken, om de antwoorden concreter en duidelijk te maken. Zo hebben we het hele template kunnen vullen (zie hieronder) en zijn we op de volgende doelstelling van Agile Apeldoorn gekomen:

Vrijwillig en zonder winstoogmerk, bouwen we aan een netwerk voor en door Scrum Masters en Agile Coaches in de omgeving Apeldoorn, om kennis en ervaring te delen om te groeien in onze rol.

Voorwaarde voor de veronderstelde meerwaarde van het product, is dat er geen alternatief is in deze omgeving en dat er markt voor is (er komen – steeds meer – mensen op af).

Ingevulde Productvisie voor Agile Apeldoorn
Ingevulde productvisie voor Agile Apeldoorn

Samengevat

In drie uren hebben we aan de hand van een Product Vision Board onze productvisie weten te bepalen. Dat heeft tevens geleid tot duidelijke beslissingen. Zo zullen we geen trainingen aanbieden, omdat daarvoor voldoende aanbod is én we geen winstoogmerk hebben. Zou je het gratis doen, dan is het geen hobby meer, dus dat is geen optie.

We hebben bekeken hoe we de Gilde Sessies continu kunnen blijven organiseren en hoe we onze doelgroep op de hoogte willen houden. We vormen de website vooral aan de hand van de Gilde Sessies en blijven ons richten op Apeldoorn. Een Gilde Sessie in Amsterdam is dus niet aan ons, dat is niet onze doelstelling. Als iemand uit Amsterdam langs wil komen, is diegene echter meer dan welkom, omdat we de rol van Scrum Master willen uitdiepen en daar iedereen bij kunnen gebruiken, die iets bij kan dragen. Aan de hand van de sessie, herformuleerden we ook onze “over Agile Apeldoorn“-pagina.

Al met al een goed middel om de neuzen dezelfde kant op te zetten. Zelfs voor Scrum Masters te gebruiken, indien je team altijd druk is, maar waarvan de teamleden stuk voor stuk in een andere richting lijken te werken.

Reageren