Product Increment

Sprintwissel Agile Apeldoorn Product Increment

Als Product Owners zijn we trots op ons Product Increment en hoe we de Agile Apeldoorn website incrementeel hebben opgebouwd.

Product Increment

Begin april zijn we begonnen met deze website van Agile Apeldoorn. De URL agile-apeldoorn.nl werd geclaimd en binnen twee weken stond het Minimum Viable Product (MVP) live. Wat hadden we minimaal nodig om waarde toe te voegen voor ons netwerk? Een website waarop je je kunt aanmelden voor de volgende Gilde Sessie én informatie over de vorige Gildes Sessies kan terugvinden. Nu zijn we vier maanden en vijf sprints verder. Tijd voor een terugblik op de afgelopen Sprint én waar we nu staan met ons Product Increment: de website van Agile Apeldoorn.

Sprintwissel op een bruisende locatie

Laten we beginnen met een terugblik op de afgelopen Sprint. In de maand juli hebben we gewerkt aan Sprint 5. De sprintwissel hebben we dit keer in een grand café gedaan. Op de foto bij dit artikel zie je beide Product Owners druk aan het werk. Uiteraard hebben we de sprintwissel volgens het boekje gedaan. Eerst een Review, daarna een Retrospective en vervolgens de Planning voor Sprint 6. Dit alles werd afgesloten met een diner en een borrel. Proost!

Review met eerste aanmeldingen

Bij de Review hebben we gekeken naar het Product Increment en wat de afgelopen Sprint heeft opgeleverd. Dit keer geen stakeholders om het PI te tonen en feedback op te halen, maar onze backlog en de website werden bekeken om het resultaat van deze Sprint te beoordelen. In de Done-kolom stond onder meer dat de aanmeldpagina weer is geactiveerd, we twee blogs live hebben gezet en enkele kleine aanpassingen aan de website hebben doorgevoerd. Bovendien is het “Save the date” bericht voor Gilde Sessie 6 gepubliceerd, waardoor we zelfs al de eerste aanmeldingen hebben ontvangen.

Primeur met Sprint Goal

Het Sprint Goal was: “Aankondiging Gilde Sessie 6 staat live”. Voor de eerste keer is dit doel helaas niet behaald. Dat komt doordat maar liefst twee sprekers door uiteenlopende redenen niet meer beschikbaar zijn. Hierdoor zijn we druk geweest om het programma een goede invulling te geven. Een wijziging in locatie en dag hebben we overwogen, maar gelukkig is het aan het eind van Sprint 5 toch gelukt om het programma compleet te krijgen! Ook de pagina over de Nieuwsbrief is een Sprint doorgeschoven en staat inmiddels live. Kortom: best wat problemen tijdens Sprint 4 en het Sprint Goal niet gehaald, maar uiteindelijk is alles in Sprint 5 alsnog goed gekomen!

Retrospective met leermomenten

Onze samenwerking hebben we besproken bij de Retrospective. We baalden dat het Sprint Goal niet is behaald en dan vooral dat we de zesde Gilde Sessie nog niet rond hadden. Weliswaar door afhankelijkheden waar we niets aan konden doen, maar dit was toch een domper. Daarnaast merkten we dat we minder tijd besteden aan Agile Apeldoorn en we vooral last-minute aan het eind van de Sprint iets opleveren. Een laatste leermoment is dat we kartrekkers moeten blijven van de Gilde Sessies, om de organisatie ervan succesvol te houden. Op zich is dat geen probleem, want die rol accepteren we ook.

Positivisme en trots bij de Product Owners

Daar tegenover staan ook veel positieve punten. De tijd en ruimte die we krijgen/nemen doordat we andere prioriteiten hebben, bevalt ons goed. Dat gaat weliswaar ten koste van de outcome die we voor Agile Apeldoorn opleveren, maar doet ons als mens en team enorm goed. Onze onderlinge communicatie is dan ook prima en de teamspirit is top. Mede hierdoor behouden we de energie om ermee aan de slag te gaan. Het is ook fijn dat de eerste aanmeldingen voor Gilde Sessie 6 al op gang zijn gekomen, zonder dat we daar echt actieve marketing voor hebben gedaan. Daarnaast zijn we zelfs al bezig met de organisatie van de zevende editie. Bij de Product Owners overheerst een gevoel van trots en tevredenheid als we kijken naar wat er nu staat.

Het Product Increment stáát

Als we nu kijken naar onze website, dan zijn wij Product Owners daar erg tevreden over. Zoals gezegd was de MVP dat bezoekers zich kunnen aanmelden voor de volgende Gilde Sessie én er informatie over de vorige edities is terug te lezen. Die MVP hebben we incrementeel (klein begonnen en telkens met kleine stappen uitbouwen) opgebouwd en bestaat nu uit 7 pagina´s en 14 berichten. We zijn trots op het resultaat! Met deze website hebben we echt iets neergezet voor ons netwerk dat ook aanzienlijk beter werkt dan alleen de LinkedIn-groep. Vooral als je ziet dat we begin april de URL hebben geclaimd en één pagina hebben live gezet en dat vergelijkt met wat we nu hebben. Over alle Gilde Sessies is iets terug te lezen en we hebben goed nagedacht over onze product visie. Nu is het zaak om de website up to date te houden en de Gilde Sessies te blijven organiseren.

Stoppen met Scrum?

Even hebben we overwogen om van Sprints af te stappen. We vroegen ons namelijk af of dit nog wel voldoende waarde toevoegt voor ons. Het antwoord is: ja. Een ritme van een maand werkt prettig en het dwingt ons om goed na te denken over wat we in de komende tijd willen en kunnen doen. De Scrum events tijdens de sprintwissel (Review, Retrospective, Planning) geven ons overzicht, houvast en structuur. Voor een volgende Sprint overwegen we ook onderdelen van Kanban te gebruiken. Geen flow of WIP-limiet, maar wel een flexibele ad-hoc kolom gebruiken. Hierdoor plannen we de Sprint niet vol maar kunnen we tijdens de Sprint bepalen welke extra items we oppakken. Bij de volgende sprintwissel gaan we evalueren hoe dat is bevallen.

Reageren