Interactie tussen mensen bij Gilde Sessie 6

Interactie tussen mensen bij Gilde Sessie 6

Een verslag van onze zesde Gilde Sessie met interactie over Talent Ontwikkelen en Presteren bij Achmea en kleurenmodel Insights Discovery.

Interactie via speeddaten ter kennismaking

De zesde Gilde Sessie leverde wederom zowel bekende gezichten als enkele nieuwkomers op. Daarom was het goed om eerst een korte kennismaking met de hele groep te doen. In koppels gingen we speeddaten, 1 minuut per persoon. Daarna gaf je twee termen om die persoon te omschrijven, op basis van deze eerste indruk. Daarna wisselden we nog een keer, zodat we nog meer personen leren kennen via interactie én iedereen vier termen over zichzelf verzamelde. Dit leverde weer input op voor tijdens het kleurenmodel, verderop in het programma.

Bij Achmea beoordelen ze niet meer

Achmea stopt met beoordelingsgesprekken” kopte De Telegraaf. Het AD schreef: “Achmea schaft functioneringsgesprek voor alle 12.000 medewerkers af“. Achmea kreeg dus veel media-aandacht over het besluit om te stoppen met beoordelen. Daar zijn ze van Performance Management naar TOP (Talent Ontwikkelen en Presteren) gegaan. Dat programma kent drie doelen, namelijk het versterken van leervermogen, prestatievermogen en werkplezier. Dat gebeurt binnen deze zes pijlers.

TOP bij Achmea over Talent Ontwikkelen Presteren

Beloning loskoppelen van beoordeling

Waarom deze verandering? Een veranderende wereld vraagt om een andere aanpak. De jaargesprekken en jaardoelen voelden onbevredigend en achterhaald. Ook de waardering in een getal (5-schaal), zorgt voor een gesprek over het cijfer in plaats van de inhoud. Een leidinggevende geeft deze beoordeling, waar ook de beloning aan vasthangt. Terwijl die leidinggevende niet altijd de dagelijkse operatie ziet. Dit moest anders, op een andere manier samenwerken en input halen uit de teams. De beloning loskoppelen van de beoordeling.

Persoonlijke ontwikkeling stimuleren

De animatie Drive toonde al aan dat niet beloning maar drie andere factoren leiden tot betere prestaties en persoonlijke voldoening: autonomie, vakmanschap en zingeving. TOP is dan ook gericht op persoonlijke ontwikkeling in plaats van beoordelingen. Dit vergt wel een cultuurverandering, die breed in de organisatie moet worden gedragen. De eerste stappen zijn daarin gezet. In plaats van een beoordeling door de leidinggevende, wordt er (steeds vaker, rechtstreeks én ook positieve) feedback vanuit het team gegeven. Bovendien wordt het dankzij terugkerende Retrospectives vaker bespreekbaar gemaakt. Ook de andere deelnemers gaven voorbeelden van hoe feedback binnen hun teams wordt gegeven. Hierdoor ontstond precies de kennisdeling die we binnen Agile Apeldoorn beogen!

Kleurenmodel Insights Discovery

Insights Discovery is een kleurenmodel dat dankzij persoonlijke profielen helpt om inzicht te geven in mensen, die daardoor effectiever kunnen samenwerken. Over mensen en hun onderlinge interactie gesproken! Dankzij jarenlang wereldwijd onderzoek, is er een grote database opgebouwd. Hoewel de vragenlijst (geen test met goed of fout maar voorkeuren) ogenschijnlijk onmogelijke vergelijkingen bevat, is het resultaat van het profiel vaak schrikbarend spot-on. Aangezien we met deze groep Scrum Masters geen team zijn en de vragenlijst niet is ingevuld, hebben we geen profiel die we kunnen bespreken. Daardoor werd deze workshop anders ingevuld zodat het wél leerzaam is en de deelnemers iets zinvols mee terug kunnen nemen naar hun scrumteams.

Workshop om profielen te creëren

Iedereen kreeg een document met daarop 65 begrippen. Daarvan mochten ze er maximaal 15 kiezen die het meest op hen van toepassing is. Vervolgens werd hetzelfde document uitgedeeld, maar dan met de begrippen in één van de vier kleuren afgedrukt. Hierdoor kon je zien bij welke kleur jouw gekozen termen horen, inclusief de vier toegekende termen vanuit de speeddates. Op deze manier ontstond voor iedereen toch een profiel, die we met elkaar hebben besproken.

Workshop profielen maken met begrippen

Aan de slag met de kleuren

De theorie werd toegelicht, onder meer waar de kleuren voor staan en hoe de voorkeuren zich uiten op een goede en slechte dag. De vier vlakken worden verdeeld door de horizontale as met introvert en extravert, plus denken en voelen op de verticale as. Hierbij horen vier kleuren met een bepaalde oriëntatie:

  • Helder blauw: rationeel (feiten), “het” staat centraal
  • Vurig rood: normatief (stelling nemen), “ik” staat centraal
  • Stralend geel: enthousiasmerend (samen), “wij” staat centraal
  • Zacht groen: relationeel (zorgen), “jij” staat centraal
Insights Discovery interactie goede dag slechte dag

Tussen iedere kleur zit een tussenvariant waardoor er acht types ontstaan.

Insights Discovery voorkeuren profiel

Kleuren ervaren in verkoopgesprekken

Nu iedereen weet van de kleuren, profielen, voorkeuren en types, hebben we een communicatieoefening gedaan. In drietallen gingen we een product verkopen, op basis van een kleur. Hierbij moest de verkoper zich aanpassen aan de kleur van de klant, die de derde persoon bepaalde. Door dit te rouleren, konden alle deelnemers gesprekken met alle kleuren oefenen. Een leuke oefening waardoor er nog beter begrip ontstond over effectievere onderlinge interactie.

Interactie tussen mensen bij Gilde Sessie 6

Retrospective en Gilde Sessie 7

Ondanks dat we iets later zijn gestart, waren we alsnog enkele minuten voor de timebox klaar. Vanuit de Retrospective kwamen er positieve geluiden over de sprekers, onderwerpen, organisatie, locatie en de open sfeer. Verder ging de feedback over een interactieve sessie met leuke oefeningen en praktisch toepasbaar. We kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde editie over mensen en hun onderlinge interactie!

Voor Gilde Sessie 7 in Q4 (okt/nov/dec) zijn al de nodige plannen. Een organisatie, onderwerp en locatie zijn allemaal al nagenoeg rond. Wil je hier meer over weten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Reageren