De tiende Gilde Sessie: Lagerhuis-editie

De afgelopen Gilde Sessie van Agile Apeldoorn, betekende een jubileum, aangezien het de tiende was! Groot feest natuurlijk, want het betekent dat er al ruim tweeënhalf jaar aan kennisopbouw en -deling wordt gedaan. En dat alles over Agile en Scrum. Deze tiende Gilde Sessie stond in het tegen van het Lagerhuis.

Puristen vs. Pragmatici

Zoals men allicht weet, gaat het Lagerhuis over debatteren. Bij onze tiende Gilde Sessie ging dat door twee kampen tegenover elkaar te zetten: Puristen vs. Pragmatici. De puristen namen het op voor de Scrumguide en de pure geest van Agile. De Pragmatici hielden rekening met context en voorkeuren, praktisch ingesteld en waar nodig cherrypickend. Dit alles leidde tot een dieper begrip van de Scrumguide. Het laat zich vrij eenvoudig raden dat de sfeer al gauw gespannen werd. De strijd ging ontbranden…

Digitaal debat

Een van de talloze nadelen van het coronavirus is de onmogelijkheid om fysiek af te spreken. Dat maakte dat een Lagerhuis-discussie in klassieke zin (twee groepen tegenover elkaar gezeten en wie wil spreken gaat staan) onmogelijk was. Dit hebben we opgelost door 5 stelling voor te leggen aan de beide groepen, waarbij één groepslid de stelling mocht verdedigen of attaqueren. Zodoende zouden voor elk team vijf teamleden het woord krijgen, waardoor de meeste aanwezigen spreektijd kregen. Paul en Martijn waren de begeleiders en namen deel in debatten, noch het uiteindelijke stemmen (zie verderop).

Een goede voorbereiding is het halve werk

Toen het proces was uitgelegd, gingen teams aan de slag met het voorbereiden van de volgende vijf stellingen. Deze besloegen 2 rollen, 2 events en 1 artefact.

  1. De Daily Scrum mag best langer dan 15 minuten duren
  2. Het is niet erg als de Product Owner soms geen mandaat heeft
  3. De Scrum Master rol kan prima gerouleerd worden
  4. Niet iedere sprint hoeft een werkend product op te leveren
  5. Een Retrospective kan je best een keer overslaan

Beide groepen gingen uiteen in digitale sessies, waarin ze hun arsenaal aanlegden.

De vijf debatten

Toen het debatteren eenmaal begon, gingen beide teams er onmiddellijk vol voor. De pragmatici trapten af en begonnen met een betoog die de tegenpartij kansloos liet. Anderzijds hadden de puristen ieder mogelijk tegenargument al uitgedacht, waardoor ze telkens een sterk weerwoord konden leveren. Daarbij merkten sommige pragmatici dat zij toch wel over een drempel heen moesten, om werkelijk de aanval in te kunnen zetten tegen een Scrumguide, waar ze normaal zo dol op zijn. In een enkel debat kwam het zelfs voor dat er eerder sprake was van een geïnteresseerd gesprek, waarbij de ander werd bevraagd, dan dat er echt gevochten werd om elke vierkante centimeter. Al waren er ook deelnemers die vol overgave hun argumenten presenteerden, tot plezier van henzelf en de luisteraars.

De uitkomsten van het debat per stelling

Op naar de volgende 10 Gilde Sessies!

Zoals in onderstaande check-out te zien, is er genoeg geleerd tijdens deze tiende editie. Het doet ons ook deugd om iedere keer weer zoveel (bekende) gezichten te zien. Ik zie het dan ook als een community, waarin we dit gezamenlijk hebben opgebouwd. Heel gaaf en mooi om te zien hoeveel er gedeeld en geleerd wordt. Wat ons betreft volgen er nog tien Gilde Sessies!

De take-aways tijdens Gilde Sessie 10

Reageren