Agile Apeldoorn start met Liberating Structures

Scrum Masters in de omgeving Apeldoorn verzamelden zich in een groep op LinkedIn. Die groep kent inmiddels meer dan 40 leden. Initiatiefnemer Martijn van het Kadaster (bedankt!) organiseerde in juni 2018 ook de eerste bijeenkomst. De eerste Gilde sessie van Agile Apeldoorn ging van start met Liberating Structures. Met deze werkvormen maakten we kennis met vakgenoten uit onze regio én deelden we onderling kennis en vooral ervaringen. Een terugblik op de eerste Gilde sessie van Agile Apeldoorn.

Liberating Structures

De meeste deelnemers kenden de Liberating Structures nog niet. Op de site worden alle vormen uitgebreid beschreven. In het kort:

“simple rules that make it easy to include and unleash everyone in shaping the future”

Vrij vertaald: “werkvormen om iedereen te betrekken”. Er zijn meer dan 30 vormen en na een korte introductie hiervan, kon de eerste Gilde sessie van start gaan.


Een overzicht van alle Liberating Structures

Kennismaking met Impromptu Networking

Impromptu Networking bleek een leuke vorm om kennis te maken. In tweetallen vertelden we elkaar in een paar minuten wie we waren, wat we konden brengen en wat we hoopten te halen bij deze bijeenkomst. Tweemaal hebben we gewisseld van gesprekspartner, waardoor er drie korte gesprekken in een kwartier plaatsvonden. Aan de hand hiervan werd eveneens de backlog voor deze avond gevuld.


Kennismaking in wisselende koppels via Impromptu Networking

Scrumproblemen oplossen via TRIZ en 1-2-4-All

Twee Liberating Structures werden gecombineerd. Bij TRIZ bedenkt iedereen tegenwerkende activiteiten en gedrag, in dit geval voorbeelden van hoe in jouw organisatie Scrum op een verkeerde manier wordt toegepast. Via 1-2-4-All ging iedereen dat eerst voor zichzelf bedenken, om het uiteindelijk in de groep te kunnen delen. Het doel hiervan was om overeenkomsten te ontdekken en oplossingen voor elkaar te verzinnen.


1-2-4-All, in viertallen bespreken en bevindingen met de hele groep delen

Energizer Happy Salmon

Een briljante energizer was het spel Happy Salmon. Een simpel, grappig en snel spel volop interacties zoals high fives! Er was ruimte om drinken te pakken, maar dit spel was ook een mooie opvulling van de “pauze”.


Een briljante energizer was het spel Happy Salmon

Eigen cases bespreken met Troika Consulting

Die hulpvragen die eerder waren benoemd, konden we verder uitwerken met Troika Consulting. In deze situatie is er sprake van een cliënt en twee adviseurs. De cliënt legt allereerst de case uit en krijgt daarbij ook vragen. De adviseurs gaan vervolgens met elkaar in gesprek, terwijl de cliënt in stilte met diens rug naar de anderen zit. Tot slot komt de cliënt weer terug bij de groep om te vertellen wat hij heeft opgepikt.


Eigen cases bespreken via Troika Consulting

Afsluiting en evaluatie

We stelden een backlog op en gebruikten dat om de avond mee af te sluiten. Op die manier zorgden we ervoor dat wat overbleef en niet behandeld kon worden, niet achter zou blijven, maar in een volgende sessie een plaats zou krijgen. Want we waren het er over eens dat die er zeker moet komen! Een aantal conclusies:

  1. Het was een geslaagde eerste bijeenkomst die een vervolg verdient.
  2. We gaan ook bedrijfsbezoeken inplannen om bij elkaar in de Scrum-keuken te kijken.
  3. Paul en Paul organiseren de tweede bijeenkomst bij Centraal Beheer.

Aansluiten bij Agile Apeldoorn

Wil je de volgende keer aansluiten bij deze Scrum Masters Gilde? Meld je dan aan via deze site! Daarnaast ben je van harte welkom bij onze LinkedIn-groep: Scrum Masters / Agile Coaches Apeldoorn en omstreken en we zien elkaar binnenkort in of rondom Apeldoorn. Scrum- en Agileminded als we zijn, gaan we voor onderlinge interacties en samenwerking, waardoor we onze groep én bijeenkomsten in kleine stappen en incrementeel uitbouwen. Wordt vervolgd!

Reageren