Kennis

Op deze pagina staat alle opgedane kennis en informatie uit de Gilde Sessies in het kort weergegeven. Daarbij zullen we links plaatsen naar de broninformatie, zodat de enthousiaste Scrum Master op diens gemak alles door kan spitten! Zelfs als je de Gilde Sessies hebt gemist, kun je zo toch nog van de opgedane kennis en informatie op de hoogte blijven.

Gilde Sessie 5

In de vijfde Gilde Sessie bemoeide Agile Apeldoorn zich tegen het onderwerp “Scaling Agile” aan. Daarbij is het motto “first nail it, then scale it” enorm van belang. Vertaald houdt dit in: zorg dat je het eerst goed doet in het klein (de complexiteit eruit haalt), voordat je gaat opschalen. Frameworks die dit schalen dienen zijn:

Aanmelden voor de volgende Gilde Sessie kan op deze pagina.

Gilde Sessie 4

Agile Apeldoorn ging in de vierde Gilde Sessie eigenlijk in op zaken die níet helemaal naar wens verlopen. Zo bekeken we de rol van de Product Owner nader en kwamen we tot de conclusie, dat die rol lang niet altijd zo wordt ingevuld als in het artikel van Barry Overeem.

Daarnaast is er gekeken naar de adoptie van Scrum in de verschillende organisaties, waar tot ons verdriet toch de nodige symptomen van Zombie Scrum zijn opgemerkt.

Gilde Sessie 3

De derde Gilde Sessie behandelde een andere kant van het Scrum Master-vak: de rol van bemiddelaar. Iedereen die maar lang genoeg met teams werkt, zal te maken krijgen met een conflictsituatie of vergelijkbare coachingsvraagstukken. Dan biedt het model van Dynamische Oordeelvorming een geschikte uitkomst!

Houd verder goed in gedachten dat je OMA (Oordelen, Meningen en Aannames) thuis laat en gebruik vooral LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen).

Gilde Sessie 2

In deze Gilde Sessie zijn we met Agile Apeldoorn ingegaan op de 8 rollen van de Scrum Master, gebaseerd op het artikel van Barry Overeem. Deze rollen bieden de Scrum Master werkelijk handvatten over het invullen van de rol. Helaas bestaat daar nog al te vaak verwarring over.

Gilde Sessie 1

In de eerste Gilde sessie van Agile Apeldoorn, zijn we gestart met Liberating Structures. Deze werkvormen helpen iedereen in een sessie te betrekken en zijn of haar inbreng te doen. Een must voor elke Scrum Master!

Daarnaast is Happy Salmon gespeeld, wat een enorm vermakelijk, interactief en energiek spel is, om even snel tussendoor te doen.