Een Scrum Master is meer dan een Teamcoach

Een Scrum Master is meer dan een Teamcoach

Het Scrum Master Onderzoek gaf antwoord op de vraag wat een Scrum Master allemaal doet. In Gilde Sessie 12 hebben we de opvallendste resultaten besproken. Onze conclusie:

Een Scrum Master is meer dan een Teamcoach

Yoda en de duivel in GIF bij de check-in

Als kennismaking en om verwachtingen voor deze online sessie uit te spreken, stuurde elke deelnemer een GIFje in de chat. Daar stond Yoda bij, niet vanwege de mentor rol maar omdat deze Scrum Master juist graag nog veel wil leren. Ook werd er een duivel gepost omdat deze deelnemer graag de discussie wilde aangaan over de onderzoeksresultaten. Beiden mooie voorbeelden van het gesprek met elkaar aangaan. Met een selecte groep ontstond een kwalitatief hele goede sessie!

Opvallende resultaten uit het Scrum Master onderzoek

Na de check-in verhuisden we naar Mural om onze inzichten over de onderzoeksresultaten (elke vraag werd beantwoord met: nooit, soms, vaak of altijd) met elkaar te delen. Hierdoor konden alle deelnemers input geven. Een greep uit de post-its:

 • Coach, Dienende Leider en Facilitator zijn de enige houdingen die geen enkele Scrum Master nooit inzet. Blijkbaar doen alle Scrum Masters* wel íets (soms, vaak of altijd) met deze houdingen. Hier werden wel twijfels over uitgesproken. Een dienende leider werd namelijk omschreven als: Succesvol team, niet jijzelf. Bouwen aan een vertrouwelijke omgeving, stimuleren van transparantie en toejuichen van samenwerking. Dat maar liefst 62,5% zegt dit altijd te doen, is nogal wat.
 • Koffiebediende, Held, Notulist, Scrum Politie en Teambaas zijn de enige houdingen die geen enkele Scrum Master altijd inzet. Deze vijf houdingen/misvattingen vinden we* blijkbaar het minst bij onze rol passen.
 • Product Goal is nieuw in Scrum en 22% helpt de Product Owner nooit met het opstellen en communiceren hiervan. Bijna een kwart* doet hier dus (nog) niets mee.
 • Verantwoordelijkheid voor team-effectiviteit (41% altijd) is hoger dan voor team-resultaat (18% altijd). Blijkbaar vinden we* de samenwerking belangrijker dan wat het oplevert.
 • Cijfers die relatief hoog uitvallen: 29% werkt aan backlog items, 27% is bezig met urencodes en 32% rapporteert ‘naar boven’.
 • En over de samenwerking: 30% werkt nooit samen met een Agile Coach, 32% werkt nooit samen met een RTE en 86% werkt vaak/altijd samen met andere Scrum Masters.

* = Scrum Masters die hebben deelgenomen aan het Scrum Master Onderzoek

Discussies over de meest opvallende resultaten

Vervolgens hebben we via dot-voten bepaald waarover we in timeboxen gingen discussiëren. De top drie zag er als volgt uit:

 1. 56% is nooit verantwoordelijk voor teamsamenstelling / resources / budget.
  Hierdoor ontstond er een discussie over wie hier nu verantwoordelijk voor is. De Product Owner omdat hij/zij de zak geld heeft? De Scrum Master omdat hij/zij mandaat heeft om belemmeringen (ook als personen die belemmering vormen?) weg te nemen voor de voortang van het scrumteam? Het “beste” (meest Agile manier) dat werd benoemd is als de teamsamenstelling door de teams zélf wordt gedaan.
 2. Focus op de ontwikkelaars, is een Scrum Master een verkapte Teamcoach?
  Uit het onderzoek bleek dat van de drie aandachtsgebieden voor een Scrum Master, de Developers de meeste aandacht krijgen. De ondersteuning van de Product Owner én de Organisatie, werden hierbij onderbelicht. Wordt er van een Scrum Master verwacht dat hij zich vooral op het team richt? Later meer hierover.
 3. 34% vaak/altijd “Beheerder” en 41% vaak/altijd “Voorzitter”.
  Twee van de acht misvattingen over onze rol, scoorden behoorlijk hoog. Blijkbaar gedraagt éénderde van de Scrum Masters* zich regelmatig als Beheerder en nog meer als Voorzitter. Ook hier ontstonden gesprekken over of dat bij de rol past of hoort en wat er gebeurt als je het níet doet. Daarnaast werd benoemd dat er meer vraag is gekomen naar deze taken vanwege het vele thuiswerken. Wij weten nou eenmaal veel van backlogs en een online Daily Scrum verloopt beter als iemand het voortouw neemt. Als wij hiermee onze teams kunnen ondersteunen, is dat natuurlijk prima.

Oorlog met Agile Coaches

Terugkijkend op de resultaten van het onderzoek en de gesprekken in deze Gilde Sessie, concludeerden wij dat een Scrum Master méér doet en is dan alleen een Teamcoach. Naast de developers verdienen ook de Product Owner én de organisatie onze aandacht. Bij sommige organisaties springen Agile Coaches in het gat om de organisatie te bedienen. Aangezien wij onszelf als Scrum Masters ook in die rol zien en daar eveneens willen acteren, willen we strijden omdat zij zich op ons territorium (organisatieniveau) begeven. Er werd zelfs geopperd om Agile Coaches de oorlog te verklaren… In onze ogen is het enige verschil tussen een Scrum Master en een Agile Coach, dat een Agile Coach geen eigen scrumteam heeft. In deze mythbuster werd zelfs gezegd dat de meeste Agile Coaches juist junior Scrum Masters zijn.

Teamcoach en smileys bij de check-out

De check-out ontstond uit een woord en smiley per deelnemer. Hieruit bleek dat we best wel op één lijn lagen met elkaar. Veel discussies, goede gesprekken, interessante verhalen en mooie kennisdelingen: precies waar onze Gilde Sessies voor zijn bedoeld! De woorden Teamcoach, Agile Coach en Scrum Coach passeerden de revue en verwoordden de sessie pakkend.

Wat doet een Scrum Master in de toekomst?

Door de gesprekken ontstonden er allerlei ideeën voor volgende bijeenkomsten van Agile Apeldoorn. Hoe zien we bijvoorbeeld ons vak over vijf jaar? En wat is de Scrum Master van de toekomst? Of verschuift het aandachtsgebied en zo ja, wat komt er dan “na” Agile? Interessante gedachten voor een volgende keer! We zien jullie graag in Q2 bij Gilde Sessie 13!

Reageren